24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16

Прeподава:

Данчо Балджиев - Директор Математика
Пламен Трайков - Заместник-директор
История и цивилизация
Цветана Минкина
Български език и литература
Виктория Минева
Руски език, Английски език
Маргарита Милева - Втора професионална квалификационна степен - ПКС II
Математика и информатика
Л. Мицова
Химия и опазване на околната среда
Таня Вълкова
География
Незабравка Тасова
Икономика
Гела Генова
Информатика
Анастас Ангелов - ПКС IV
Физическа култура и спорт
Красимира Батова ПКС V Начален учител
Румяна Николова - ПКС V
Начален учител
Цветанка Владимирова
учител-група ЦОУД
Иван Димитров
Изобразително изкуство
Пепа Георгиева
Начален учител
Л. Мицова
Физика и астрономия
Л. Мицова
Биология и здравно образование
Александър Бръчков
Философия
Георги Гичев
Музика
Снежана Евтимова
Начален учителНазад 24 СУ "П. К. Яворов" гр. София