24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Заповеди. Дневен режим. Учебни планове.
Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София