24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Информация за граждани на Европейския съюз:
ec.europa.eu
Министерство на образованието, младежта и науката:
www.minedu.government.bg
Рейтингова система на ВУЗ в България:
http://rsvu.mon.bg
Портал на знанието:
znam.bg
Възможности по БЕЛ, Математика, Матури...
www.bultest.org
Новини:
News.bg
BBC
CNN
Времето в България:
Meteo.bg
Летище София:
sofia-airport.bg

Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София